Сайт  на хотел Елизабет – гр. Самоков.

Включва уеб дизайн и програмиране

Използвани технологии: HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP

Използвана платформа за управление на съдържанието – WordPress

Related projects